Azure Admin Course Syllabus

Azure-Admin-Syllabus - Aug 12.pdf